Selvitys rannikkolajien kalastuksen säätelyn tehostamismahdollisuuksista ja tarpeesta

TYÖN KUVAUS

Rannikkoalueen kalakantojen tila selvitetään ahvenen, hauen, mateen, kampelan, nahkiaisen sekä kuhan ja siian osalta asiantuntija-arviona. Työ käynnistyi vuoden 2020 alussa ja raportti julkaistaan syksyllä Luonnonvarakeskuksen julkaisusarjassa.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

Vuoden 2020 aikana

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Luonnonvarakeskus