Selvitys Itämeren sisäisten ravinnevarastojen merkityksestä ja vähentämismahdollisuuksista

TYÖN KUVAUS

Työssä kartoitettiin erilaisia merellä suoritettavia toimenpiteitä, joilla sisäisten ravinnevarastojen aiheuttamiin ongelmiin olisi mahdollista puuttua. Merellä suoritettavilla toimenpiteillä tarkoitettiin tässä selvityksessä sellaisia toimenpiteitä, jolla pyritään vähentämään sedimenttiin sitoutuneiden ravinteiden vapautumista sekä mahdollisesti poistamaan/vähentämään ravinteita. Selvitys julkaistiin vuonna 2018.

Selvitys tarjoaa hyvän tietoperustan käsitellä aihetta myös HELCOM:ssa. HELCOM:n 2018 ministerikokous päätti julkilausumassaan, että HELCOM laatii ja soveltaa riskinarviointikehikkoa sekä käynnistää periaatteiden laatimisen sisäisten ravinnevarastojen hallintaan tähtäävien toimien ohjeistamiseksi alueellisesti. Työ on käynnissä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2018, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ympäristöministeriö

192 500 €

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Vahanen Environment Oy, Centrum Balticum
Esa Salminen/ Vahanen Environment Oy ja Henrik Ringbom/Centrum Balticum
Selvitys:
https://vahanen.com/fi/referenssit/itameren-sisaisten-ravinnevarastojen-merkitysta-ja-vahentamismahdollisuuksia-koskeva-selvitys/