Saumaton Perämeri (SEAmBOTH)

TYÖN KUVAUS

Saumaton Perämeri SEAmBOTH -hankkeessa kerättiin biologista, geologista, ympäristömuuttuja- ja ihmispainetietoa pohjoiselta Perämereltä. Tiedoista koostettiin luontotyyppi- ja lajikarttoja ja -malleja ja niiden avulla analysoitiin arvokkaita meriluontokohteita ja ihmispaineiden vaikutuksia.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2020, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

EU Interreg Pohjoinen

2,4 milj. € (Suomen osuus 434 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Metsähallitus Luontopalvelut

Essi Keskinen / Metsähallitus

www.seamboth.com

http://www.metsa.fi/saumaton-perameri-seamboth