SAVE

TYÖN KUVAUS

Saaristomeren vedenlaadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä -pilottihanke selvitti kipsin soveltuvuutta maatalousmaiden eroosion ja fosforin huuhtoutumisen vähentämiskeinona Paimion ja Liedon alueella. Hanke julkaisi tietopaketin ”Peltojen kipsikäsittely maatalouden vesiensuojelukeinona” sekä politiikkasuositukset.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2017 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM ja Interreg Central Baltic
1 109 750 € (YM 887 900 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto
https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/