SAVE 2 -jatkoseuranta

TYÖN KUVAUS

Jatkaa SAVE 1 hanketta seuraamalla vedenlaatua sekä kipsin vaikutuksia maahan ja kasvustoon ainakin vuoden 2020 loppuun asti. Lisäksi hankkeessa tarkennetaan tietoa kipsin vaikutuksista, tehosta ja käytettävyydestä erilaisilla laboratoriokokeilla sekä mallinnetaan laajamittaisen kipsinlevityksen vaikutuksia rannikkovesien ravinnepitoisuuksiin. Hankkeessa myös edistetään kipsikäsittelyn tutkimista myös muissa Itämeren rantavaltioissa yhteisen tutkimusprojektin kautta.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2019-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
412 000€


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto
Petri Ekholm / Suomen ympäristökeskus
https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/hankekuvaus/