RoskatPois! (TILA1)

TYÖN KUVAUS

RoskatPois! -hankkeessa selvitetään roskaantumisen syitä; päästölähteitä ja reittejä sekä ison että mikroskooppisen roskan osalta, pääpainon ollessa muoviroskassa, josta suurin osa meriympäristöön tulevasta roskasta on. Hankkeessa asetetaan ympäristötavoitteet ja laaditaan tiekartta toimenpiteistä, joiden avulla tavoitteeseen päästään. Osa hankkeesta järjestää ideakilpailun tehokkaiden ja innovatiivisten toimenpiteiden aikaansaamiseksi. Syken meriroskat.fi sivustolla sekä muilla sosiaalisen median kanavilla jaetaan ajantasaista tietoa meriroskasta pontevasti.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
400 000 €


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
https://www.syke.fi/fi-FI/SYKEn_meriroskahankkeet/Hankkeet_ja_projektit