Resurssikontti -tuotteita jätevedestä

TYÖN KUVAUS

Toteutettiin laboratoriomittakaavan kokeita (proof-of-concept), joissa tarkasteltiin 2-3 teknologiayhdistelmää ravinteiden ja hiilen talteenottoon yhdyskuntajätevesistä. Paras teknologiayhdistelmä pilotoitiin yhdelle jätevedelle.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2017, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
353 400 (YM 282 750 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Loppuraportti:
www.businessfinland.fi/ajankohtaista/caset/2017/resurssikontti-ottaa-jateveden-arvokkaat-ravinteet-talteen-ja-laittaa-ne-kiertoon/