Ravinnekuitu – Metsäteollisuuden kuitupitoisten sivutuotteiden viljelykokeet

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tarkoituksena on tutkia metsäteollisuus yrityksen sekalietepohjaisten tuotteiden, ravinnekuitujen, lannoitus- ja maanparannuskäytön vaikutuksia ympäristöön ja kasvinviljelyyn

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.1.2018 – 31.12.2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
245 000 € (MMM 147 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Soilfood Oy