Ravinnekiertoa Saaristomeren matkailukohteissa (SaaRa)

TYÖN KUVAUS

SaaRa-hankkeen tarkoituksena on saada Saaristomeren keskeisissä matkailukohdekeskittymissä toteutettua ravinteiden kiertoa mahdollisimman tehokkaasti, jotta voidaan välttyä matkailun mukanaan tuomilta ravinnekuormilta ja -huuhtoutumilta. Hankkeen kehitystavoitteena on herättää matkailijoiden huomiota omaan jätteenkäsittelyyn, erityisesti ruokahävikin syntyyn ja käsittelyyn saaristossa, joissa jätehuolto on haasteellista ja ympäristö herkkää. Konkreettisia toimia ovat mm. laatukärsikirjan laatiminen ravintolayrityksille.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
190 000 € (YM 150 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Turun yliopisto ja Pidä Saaristo Siistinä ry

Leena Erälinna / Turun yliopisto

https://annospuhtaampaa.fi/saara-hanke/”