Rannikkoalueen paikalliset virtausolosuhteiden parannustoimet

TYÖN KUVAUS

Tunnistetaan rannikkoalueella virtausolosuhteiltaan heikentyneet alueet ja suunnitellaan kohteille viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa kunnostustoimenpiteet. Laaditaan hankkeen pohjalta loppuraportti, jossa kohteille on laadittu perustoimenpide-ehdotukset.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

toteutus ei alkanut

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus