Ravinneneutraali toiminta kunnan käytännöksi (RANKU 3)

TYÖN KUVAUS

Ravinneneutraali toiminta kunnan käytännöksi -hankkeen tavoitteena on edistää kunnassa tai laajemmalla alueella muodostuvien orgaanisten ravinteiden kierrätystä mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa. RANKU 3 on jatkohanke, jossa ensimmäisessä RANKU-hankkeessa vuosien 2015-2017 aikana luotu toimintamalli levitetään laajemmalle Suomeen.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
RANKU: 557 500 € (YM 430 800 €)
RANKU 3: 241 300 € (YM 191 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Sanna Tikander ja Anni Karhunen / Varsinais-Suomen ELY-keskus
https://www.ymparisto.fi/ranku