Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona

TYÖN KUVAUS

Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona –hanke tuottaa tietoa ja ohjeistusta rakennekalkin käytöstä maatalouden vesiensuojelukeinona Suomen oloissa. Laboratorio- ja peltokokeissa tutkitaan rakennekalkin vaikutusta vesistökuormitukseen, maaperään ja satoon sekä selvitetään optimaaliset käyttömäärät ja levitysajankohdat. Tuloksena syntyy käytännön opas viljelijöille ja neuvojille rakennekalkituksen toteutukseen erilaisilla savimailla. Laajaa yhteistyöhanketta vetää Turun ammattikorkeakoulu ja toteuttajina siinä ovat mukana Pyhäjärvi-instituutti, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus, Turun kaupunki ja ProAgria Länsi-Suomi.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.9.2019-31.12.2021

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Vesiensuojelun tehostamisohjelma, YM

990 000 €

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Turun Ammattikoulu ja ProAgria Länsi-Suomi

Juha Kääriä / Turun Ammattikoulu

www.proagria.fi/rakennekalkki