Rajavartiolaitoksen hybridialus

TYÖN KUVAUS

Suomessa on myös Rajavartiolaitoksen vuonna 2014 käyttöön ottama ulkovartiolaiva Turva, joka on 96 m pitkä ja 17 m leveä ja voi käyttää polttoaineenaan dieselöljyn lisäksi LNG:tä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Rajavartiolaitos