Raaseporinjoki-hanke – Projekt Raseborgs å

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa tarkastellaan Raaseporin valuma-alueen tilannetta kokonaisvaltaisesti, ja pyritään kohdentamaan vesiensuojelua niille tiloille ja sellaisiin toimenpiteisiin, joista on saatavissa suurin hyöty eli ravinnepäästöjen vähennys Barösundin rannikkovesialueelle. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteina on edistää kestävää ja ravinnekiertoa parantavaa maataloutta sekä luoda edellytykset Barösundin merialueen ekologisen tilan paranemiselle. Myös itse Raaseporinjoen ekologinen tila paranee. Hankkeessa tullaan käyttämään kipsiä, rakennekalkkia tai nollakuitua sen mukaan miten hankkeessa mukana olevat maanviljelijät haluavat käyttää.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2020

2021-2022 (jatkohaku)

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM

Vesiensuojelun tehostamisohjelma, YM (jatkohaku)

450 000 (YM 300 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Raaseporin kaupunki kaupunki

Minttu Peuraniemi / Raaseporin kaupunki

www.raasepori.fi/raaseporinjoki-hanke-kutsuu-viljelijoita-mukaan-vesienhoitoon

Facebook sivut: https://www.facebook.com/groups/2170471003275517/