Pyrolyysituotteet lietelannan ravinnearvon turvaajina (PYSTI)

TYÖN KUVAUS

Hankkeen päätavoitteena on tehostaa lietelannan ravinteiden hyödyntämistä sekä edistää pyrolyysitekniikan käyttöönottoa erilaisten biomassasivuvirtojen jalostamisessa lisäarvotuotteiksi. Hankkeessa selvitetään tekniset, lainsäädännölliset, taloudelliset ja ympäristölliset edellytykset säilyttää tai jopa lisätä lietelannan lannoitearvoa pyrolyysinesteen ja biohiilen avulla.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.10.2018-31.11.2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
262 500 € (YM 210 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Luonnonvarakeskus
https://www.luke.fi/projektit/pysti/