POPRASUS-hanke

TYÖN KUVAUS

Politiikka, käytännöt ja kestävän ruokavalion muutospotentiaali. POPRASUS-konsortio tutkii, millaisen sisällön kestävien elämäntapojen ja kulutuksen edistäminen on saanut osana ympäristö- ja ruokapolitiikkaa sekä miten sitä sovelletaan joukkoruokailussa ja sellaisten kuluttajaryhmien parissa, jotka ovat aktiivisesti huomioineet ympäristönäkökohtia ruokavalinnoissaan. Monitieteinen konsortio tuo yhteen ympäristö- ja terveyspolitiikan sekä kulutus-, ruoka- ja ympäristötutkimuksen tutkijoita. Hankkeessa edistetään kestävää kouluruokailua, lisätään kasvisruoan osuutta ja ilmastovaikutuksiltaan fiksumpia proteiinilähteitä sekä vähennetään ruokahävikkiä. Työtä tehdään yhdessä koulujen kotitalousopettajien kanssa, ja kouluissa on järjestetty ruokaraateja, maistatettu uusia proteiinilähteitä ja köksäntunneilla kehitetty uusia reseptejä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Suomen Akatemia

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistot, Suomen ympäristökeskus
http://sustainablediets.fi/