Plasmatekniikka ja väkevä typpivesi ravinteiden kierrätyksessä ja vesistöjen suojelussa (PlasmaN)

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa selvitetään plasmatekniikan ja ammoniakkiliuoksen (9 – 15 %) soveltumista typen kierrätykseen ja typestä aiheutuvan vesistökuormituksen vähentämiseen luonnonmukaisessa tuotannossa ja biolaitosten kautta tapahtuvassa ravinnekierrossa. Plasmatekniikalla lannoitevalmisteeseen tai lantaan lisätään typpeä ilmakehästä nitraattina ja nitriittinä. Ammoniakkiliuosta syntyy biokaasulaitoksessa rejektin typenpoiston yhteydessä. Hankkeessa on kenttäkoetoimintaa ja tulosten käyttöön saattamista demonstraatioiden muodossa.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2020-2022

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 sekä Vesien suojelun ja ravinteiden kierrätyksen hanke- ja yritystuet

216 000 € (ELY-keskus 116 000€)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Luonnonvarakeskus

https://www.luke.fi/projektit/plasman/