PINTA -karttapalvelu

TYÖN KUVAUS

Palvelussa tarjotaan satelliittikuvilta tulkittuja ympäristön tilaa kuvaavia aineistoja Itämeren valuma-alueelta. Tällä hetkellä palvelusta löytyy mm. pintalämpötila- ja pintalevälautta- sekä a-klorofyllitulkintoja. Käytettyjen instrumenttien maastoerotuskyky on 300–1000 m.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
: https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Karttapalvelut