Patokato-Hanke

TYÖN KUVAUS

Patokato-hanke tähtäsi kalakantojen elvyttämiseen ja vesien hyvän tilan saavuttamiseen. Alkuvuonna 2017 käynnistyneen hankkeen tavoitteena oli lisätä kalavesien hoidon parissa toimivien tahojen tietoisuutta kalojen vaellusta ja luonnollista elinkiertoa haittaavista turhista kutuesteistä ja käynnistää työ niiden poistamiseksi. Patokato-hankkeessa avattiin puroissa olevia kutuesteitä, kuten tie- ja siltarumpuja pilottiluonteisesti.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2019, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) ja Varsinais-Suomen ELY-keskus

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

WWF Suomi

https://wwf.fi/alueet/virtavedet/patokato-hanke/