Pasrea-kompostorin tutkimus ja tuotekehityshanke

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena on tieteellisesti tutkia ja kehittää Pasrea Oy:n keksimää kompostointiin perustuvaa lannan sekä kuivikelannan käsittelyjärjestelmää. Toimiessaan järjestelmän reaktionopeutta pystytään säätämään ja lopputuotteina kerätään ammoniakkia, lämpöenergiaa ja maanparannuskompostia. Lopputuotteen kerääminen vähentää tarvetta ostolannoitteisiin sekä –energiaan maatiloilla, mahdollistaen kiertotalouden käytännössä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.1.2017 – 31.8.2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
407 000 € (MMM 324 580 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Pasrea Oy