Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 toteutetaan kipsikäsittelyä myös kaupunkien pelloilla (Itämerihaaste)

TYÖN KUVAUS

Päämäärän Kirkkaat rannikkovedet alla toimenpide 22. osana maatalouden ja viheralueiden ylläpidon vesiensuojelutoimia. Päämäärän toimenpiteet tähtäävät vähentämään kaupungeista ja niiden valuma-alueilta tulevaa kiintoaineen ja rehevöittävien ravinteiden (fosfori ja typpi) kuormitusta. Kipsitystä on kokeiltu Helsingin pelloilla jo vuonna 2016 ja uuden toimenpideohjelman mukainen kipsitys aloitettiin jo syksyllä 2018. Myös rakennekalkitusta toteutetaan sekä Helsingissä että Turussa osana uutta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 laajassa yhteistyöhankkeessa ’Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona’.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2023

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Helsingin ja Turun kaupungit
budjetti & hankerahoitus

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Helsingin ja Turun kaupungit

Mari Joensuu / Helsingin kaupunki
Tove Holm / Turun kaupunki

https://www.itamerihaaste.net/