Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 osallistutaan selvityshankkeisiin kosien jätevesien ja jätevesilietteiden sisältämisä haitta-aineita ja niiden vähentämismahdollisuuksia (Itämerihaaste).

TYÖN KUVAUS

Päämäärän Hyvinvoiva meriluonto alla toimenpide 41. osana haitallisiin aineisiin liittyviä toimia. Päämäärän toimenpiteet tähtäävät alentamaan haitallisten aineiden pitoisuuksia, roskaantumista ja vedenalaista melua kaupunkien merialueilla. Vastaava toimenpide on ollut jo edellisessä Helsingin ja Turun Itämeri-toimenpideohjelmassa 2014-2018.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2023

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Helsingin ja Turun kaupungit
Budjetti ja hankerahoitus


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Helsingin ja Turun kaupungit
Mari Joensuu / Helsingin kaupunki
Tove Holm / Turun kaupunki

https://www.itamerihaaste.net/