Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 mm. Turun kaupungin ja Turun Sataman ruoppausmassojen läjityksessä siirrytään meriläjityksistä vaihtoehtoisiin läjitysratkaisuihin (toimenpide 43.) (Itämerihaaste).

TYÖN KUVAUS

Päämäärän Hyvinvoiva meriluonto tavoitteena on alentaa haitallisten aineiden pitoisuuksia, roskaantumista ja vedenalaista melua kaupunkien merialueilla) ja sen alla ruoppausmassoihin liittyvä toimenpide 43.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2019-2023

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Turun Satama Oy, Turun kaupunki


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Turun kaupunki
Mari Joensuu / Helsingin kaupunki
Tove Holm / Turun kaupunki
https:// https://www.itamerihaaste.net/