Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 mm. täydennetään tietoa vedenalaisista luontotyypeistä ja meriekosysteemin tilaa indikoivista lajeista ja tuotetaan niistä paikkatietoa (toimenpide 72.) ja otetaan saariston ja merialueen ekologisesti arvokkaat alueet suojelun piiriin (toimenpide 75.) (Itämerihaaste).

TYÖN KUVAUS

Päämäärän 4. Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö toimenpiteet 72. ja 75. Päämäärän 4 toimenpiteet tähtäävät täydentämään tietoa vedenalaisesta meriluonnosta ja toteuttamaan monikäytön periaatetta.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2019-2023

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Helsingin ja Turun kaupungit
budjetti ja hankerahoitus


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Helsingin ja Turun kaupungit
Mari Joensuu / Helsingin kaupunki
Tove Holm / Turun kaupunki
https://www.itamerihaaste.net/