Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 mm. selvitetään mikromuovien lähteitä ja esiintymistä vesistöissä, kehitetään roskaantumisen seurantaa meressä, kartoitetaan roskaantumisen lähteitä ja kehitetään keinoja lumenkaadosta aiheutuvan roskaantumisen vähentämiseksi (Itämerihaaste). Lisäksi Turussa otetaan käyttöön Local Marine Litter Action Plan ja Helsingissä toteutetaan mm. kaupunkiympäristö-toimialan ympäristöohjelman ja merellisen strategian roskaantumisen hallintaan tähtääviä toimenpiteitä.

TYÖN KUVAUS

Päämäärän Hyvinvoiva meriluonto alla toimenpiteet 32.-38. osana roskaantumiseen liittyviä toimia. Päämäärän toimenpiteet tähtäävät alentamaan haitallisten aineiden pitoisuuksia, roskaantumista ja vedenalaista melua kaupunkien merialueilla.

Itämerihaasteen nopeat kokeilut alkoivat v. 2019 Helsingissä. Nopeissa kokeiluissa etsitään innovatiivisia ja uusia ratkaisuja ja palveluja Itämeren suojelemiseksi muoviroskalta.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2023

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Helsingin ja Turun kaupungit
budjetti & hankerahoitus

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Mari Joensuu / Helsingin kaupunki
Tove Holm / Turun kaupunki

http://www.itamerihaaste.net/
http://www.itamerihaaste.net/nopeat_kokeilut”