Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 mm. selvitetään kaupunkien vedenalaista melutilannetta, tunnistetaan vedenalaiselle melulle herkkiä kohteita, kerätään tietoa vedenalaisesta melusta suurissa vesirakentamis- ja väylähankkeissa sekä valmistellaan jatkotoimenpiteitä vedenalaisen melun vähentämiseksi (toimenpiteet 46.-49.) (Itämerihaaste).

TYÖN KUVAUS

Päämäärän Hyvinvoiva meriluonto alla vedenalaiseen meluun liittyvät toimenpiteet 46.-49. Päämäärän toimenpiteet tähtäävät alentamaan haitallisten aineiden pitoisuuksia, roskaantumista ja vedenalaista melua kaupunkien merialueilla (osin vastaavia toimenpiteitä on ollut jo edellisessä Helsingin ja Turun Itämeri-toimenpideohjelmassa 2014-2018).

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2023

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Helsingin ja Turun kaupungit
budjetti & hankerahoitus


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Helsingin ja Turun kaupungit
Mari Joensuu / Helsingin kaupunki
Tove Holm / Turun kaupunki
https://www.itamerihaaste.net/