Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 mm. selvitetään kaupunkien vedenalaista melutilannetta, tunnistetaan vedenalaiselle melulle herkkiä kohteita ja valmistellaan jatkotoimenpiteitä vedenalaisen melun vähentämiseksi (toimenpiteet 46.-49.), tehdään esitys liikennevirastolle ja/tai ELY-keskuksille vesiliikenteen nopeusrajoituksista (toimenpide 65.) sekä lisäksi opastetaan kuluttajia ja toteutetaan viestintäkampanjoita, järjestetään tempauksia, talkoita ja retkiä sekä osallistetaan kaupunkilaisia ja asukasyhdisstyksiä (toimenpiteet 98., 104., 108.) (Itämerihaaste).

TYÖN KUVAUS

Päämäärän 2. Hyvinvoiva meriluonto (tavoitteena alentaa haitallisten aineiden pitoisuuksia, roskaantumista ja vedenalaista melua kaupunkien merialueilla) alla vedenalaiseen meluun liittyvät toimenpiteet 46.-49. Päämäärän 3. Puhdas ja turvallinen meriliikenne (tavoitteena vähentää ja ehkäistä eri kokoisten alusten päästöjä) alla toimenpide 65., ja päämäärän 5. Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus (tavoitteena lisätä sidosryhmien tietoisuutta, vahvistaa niiden osallistuutta ja toimijuutta) alla toimenpiteet 98., 104. ja 108.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2019-2023

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Helsingin ja Turun kaupungit
budjetti & hankerahoitus


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Helsingin ja Turun kaupungit
Mari Joensuu / Helsingin kaupunki
Tove Holm / Turun kaupunki
https://www.itamerihaaste.net/