Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 jatketaan ravinneneutraalisuuden ja päästöjen kompensoimisen edistämistä kaupunkien toiminnoissa (Itämerihaaste)

TYÖN KUVAUS

Päämäärän Kirkkaat rannikkovedet alla toimenpide 12. osana hajakuormitukseen, hulevesiin ja pienvesiin liittyviä vesiensuojelutoimia. Päämäärän toimenpiteet tähtäävät vähentämään kaupungeista ja niiden valuma-alueilta tulevaa kiintoaineen ja rehevöittävien ravinteiden (fosfori ja typpi) kuormitusta. Helsingin kaupunki ja HSY toteuttivat fosforineutraalisuuspilotin osana Itämerihaastetta jo vuosina 2016-2017 yhteistyössä John Nurmisen Säätiön ja NutriTrade-hankkeen kanssa; pilotissa neutraloitiin Helsingin puhdistettuihin jätevesiin jäävä fosforikuormitus tukemalla vastaavaa fosforikuormituksen vähennystä Valko-Venäjällä Vitebskissä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2023

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Helsingin ja Turun kaupungit
budjetti & hankerahoitus

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Helsingin ja Turun kaupungit
Mari Joensuu / Helsingin kaupunki
Tove Holm / Turun kaupunki

https://www.itamerihaaste.net/