Opi ravinteista (ORAS)

TYÖN KUVAUS

Opi ravinteista –hankkeen päätavoitteena on edistää koulutuksellisin ja viestinnällisin keinoin vesien tilan parantamista sekä tehdä ravinnekierrätystä tunnetuksi ja hyväksytyksi. Tavoitteisiin pääsemiseksi hankkeessa tuotetaan koulutus- ja viestintämateriaaleja eri kohderyhmille mahdollisimman ymmärrettävällä sisällöllä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2018-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
235 000 € (YM 182 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Hämeen ammattikorkeakoulu
https://www.hamk.fi/projektit/opi-ravinteista-oras/