Öljyn lastinsiirtoalueiden nimeäminen

TYÖN KUVAUS

Trafi on nimennyt merenkulun ympäristönsuojelulain [2 a luvun 1 §:n 2 momentin] mukaan meriympäristön suojelun ylläpitämiseksi alueet öljysäiliöalusten välisiä lastinsiirtoja varten. Nimetyt lastinsiirtoalueet ovat Kalbådagrundin ankkuripaikka Suomenlahdella sekä Svartbäckin ankkuripaikka Porvoon Kilpilahden edustalla. Alueiden määrittelyssä on otettu huomioon olemassa oleva öljyntorjuntavalmius sekä alusliikennepalvelulain mukainen suunnitelma avun tarpeessa olevien alusten vastaanottamisesta. Alueiden nimeämisestä on neuvoteltu Rajavartiolaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, Tullin ja alusliikennepalvelulaissa tarkoitetun VTS-viranomaisen kanssa. Lisäksi asianomaisia sidosryhmiä on kuultu ennen alueiden nimeämistä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Virkatyö

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Liikennehallinto

Laura Sarlin / liikenne-ja viestintäministeriö, Vilja Klemola / ympäristöministeriö ja Anita Mäkinen / Traficom

STS-siirtoihin nimetyt alueet:

https://arkisto.trafi.fi/uutisarkisto/5841/trafi_on_nimennyt_alueet_oljylastin_siirtoa_varten