Nestemäisten kierrätysravinteiden käyttö maataloudessa (Nesteravinne)

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa kehitettiin Suomen olosuhteisiin soveltuvia menetelmiä ja laitteita nestemäisten kierrätyslannoitteiden, erityisesti kierrätystyppilannoitteiden (ammoniumsulfaatti, ammoniakkiliuos, rejektiveden konsentraatti ja tärkkelysperunoiden soluneste) käyttöön. Lisäksi selvittiin ammoniumsulfaatin käyttöä glyfosaatin tehon parantajana. Hankkeessa kartoitettiin tuotteiden ominaisuuksia, testattiin ja kehitettiin koneita ja laitteistoja, tutkittiin tuotteiden typen satovasteita kenttäkokeissa sekä viestittiin tuloksista käyttäjille ja muille sidosryhmille.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2019, päättynyt

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
482 000 € (YM 294 000 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Luonnonvarakeskus
https://www.luke.fi/projektit/nesteravinne/