Itämeren nimeäminen typenoksidien rajoitusalueeksi (NECA) Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO)

TYÖN KUVAUS

Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitea hyväksyi Itämeren ja Pohjanmeren typenoksidipäästöjen erityisalueiksi lokakuussa 2016. Erityisalueella laivojen pitää vähentää typenoksidipäästöjä 80 prosenttia verrattuna nykyiseen tasoon. Sääntely koskee 1.1.2021 jälkeen rakennettavia uusia aluksia.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

virkatyö

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja Liikenne- ja viestintävirasto (TRAFICOM)
Liikenne- ja viestintäministeriö
https://www.lvm.fi/-/laivojen-typpipaastoja-rajoitetaan-itamerella-ja-pohjanmerella