Mikromuovit Suomen vesistöissä – mahdollisten uhkien selvitys (MIF)

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kansallista tietoa mikroskooppisen muoviroskan määristä ja tyypeistä vesiympäristössä, sekä arvioida siitä koituvia mahdollisia haittoja sekä järvissä että Itämeressä. Lisäksi selvitetään sitä, miten erilaatuiset mikromuovit päätyvät lähteistään vesistöihin mm. hulevesien mukana.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Suomen Akatemia, SYKE ja Itä-Suomen yliopisto

700 000 €


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus ja Itä-Suomen yliopisto
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Mikromuovit_Suomen_vesistoissa__mahdollisten_uhkien_selvitys_MIF