”Merten lukutaito” peruskoulun opetusuunnitelmaan

TYÖN KUVAUS

Ihan pihalla! -hankkeessa oppilaista tulee oman lähiympäristönsä tutkijoita. Ihan pihalla! on Opetushallituksen kärkihanke, jossa kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa tuottamalla malleja ilmiöpohjaiseen, monialaiseen oppimiseen. Koulujen lähivesistöt – sijainnista riippuen meri, järvi tai joki – ovat merkittävä tutkimuskohde hankkeessa mukana olevissa kouluissa. Esitteitä mukana olevasta verkostosta ja koulujemme lähivedet hankkeesta.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2019

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus ja Lentävä Liitutaulu Oy
Juhani Kettunen / Suomen ympäristökeskus
https://www.ihan-pihalla.com/