Meritietoportaalihanke

TYÖN KUVAUS

Kansallinen meritieto, meriaineistot ja mereen liittyvät palvelut kootaan saman internet-käyttöliittymän alle. Portaalin ensimmäisenä julkaistu osa Meriopas.fi -karttapalvelu tarjoaa tietoa merellä ja rannalla liikkujien käyttöön. Huhtikuussa 2020 julkaistiin Itämeri.fi -portaali, josta löytyy Itämerta koskevaa tietoa visuaalisesti näyttävässä ja helposti lähestyttävässä muodossa.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
2 380 000 €

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
Hanne Piepponen ja Paula Kankaanpää / Suomen ympäristökeskus
https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Suomen_meritietoportaali