Meriroska -nettisivut

TYÖN KUVAUS

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämät teemasivut meriroskista ja niihin liittyvistä ongelmista ja tutkimuksesta.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Suomen ympäristökeskus
https://www.syke.fi/meriroskat