Meriharjuksen hoitosuunnitelma

TYÖN KUVAUS

Meriharjuksen hoitosuunnitelma –hankkeen ensimmäinen osa ”Meriharjuskannan hoidon ja suojelun tausta” sisältää katsauksen meriharjuskannan tilaan. Toinen osa ”Tavoitteet ja toimenpiteet” esittää meriharjuksen kannanhoidon lähtökohda, tavoitteet ja suositeltavat toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tekijä Pekka A. Keränen.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2014-2015, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Maa- ja metsätalousministeriön erityisavustus
75 000 €

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Metsähallitus Erä
Lari Veneranta ja Antti Lappalainen / Luonnonvarakeskus
Raporttiluonnokset:
Hoitosuunnitelman osa 1
Hoitosuunnitelman osa 2