Meriharjuksen hoitosuunnitelma osa 2 . Tavoitteet ja toimenpiteet (luonnos?), Keränen Pekka, Metsähallitus 2015

TYÖN KUVAUS.

Hoitosuunnitelman toisessa osassa esitetään meriharjuksen kannanhoidon lähtökohdat
tavoitteet ja suositeltavat toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2015

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

17 800


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Metsähallitus LP / Anette Bäck
Antti Lappalainen, Lari Veneranta (LUKE)
https://www.eraluvat.fi/media/dokumentit/julkaisut/meriharjuksen-hoitosuunnitelma-osa-2-tavoitteet-ja-toimenpiteet-cpohja_2015.pdf