Merialuesuunnittelun lähtötiedot- ja koordinaatiohanke (Suunnittelu-1)

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset osallistavalle ja yhtenäiselle tietopohjalle rakentuvalle merialuesuunnitteluyhteistyölle. Tarkoituksena on tukea merialueen kokonaisvaltaista ja laaja-alaista, meriympäristön hyvää tilaa tukevaa ja kestävää kehitystä edistävää suunnittelua. Hankkeella edistetään sekä suunnitelmien että suunnitteluprosessien järkevää yhteensovittamista ja resurssitehokkuutta. Hankkeella varmistetaan merialuesuunnittelussa tarvittavien lähtötietojen saatavuus ja käytettävyys.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1/2017-12/2021

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

940 000 € (EMKR 850 000€)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Varsinais-Suomen liitto

Mari Pohja-Mykrä / Varsinais-Suomen liitto

https://www.merialuesuunnittelu.fi/