Merialueen tulevaisuusskenaarioiden selvittäminen merialuesuunnittelun tarpeisiin (Suunnittelu-2)

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa selvitetään Suomen merialueen tulevaisuuden kehityskuvaa ja kartoi-tetaan merialueen tulevaisuuden kehityksen haasteita ja mahdollisuuksia elinkeinoelämän kilpailukyvyn, meren ympäristön ja ekosysteemien kestokyvyn sekä ilmastomuutoksen näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää merialueen kehityskuvaa myös kansainvälisestä näkökulmasta erityisesti naapurimaiden ja Itämeren maiden merialuesuunnittelun, merialuetta koskevien toimien ja tavoitteiden osalta. Hankkeella luodaan edellytyksiä merialueen kestävälle kehittämiselle merialuesuunnitelmien avulla.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2018 | toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
150 000 €


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

ympäristöministeriö
Tiina Tihlman/ympäristöministeriö
https://www.merialuesuunnittelu.fi/