Merenkulun älyväylä II vaihe

TYÖN KUVAUS

Hankkeen II vaihe. I vaiheessa tehdyn kehityksen testaus simulaatorissa ja pilottimeriväylillä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2018 |toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Liikenne- ja viestintäministeriön korjausvelkaraha
800 000 €


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Väylävirasto
https://vayla.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke