Merenkulun älyväylä I vaihe

TYÖN KUVAUS

Hankkeen I vaihe. Syvyysmallien, vedenkorkeustietojen ja -ennusteiden, meriolosuhdetietojen ja -ennusteiden ja turvalaitteiden kaukohallinnan tutkimus- ja kehitystyö. Osittain kokeiluprojekti

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016-2018, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Liikenne- ja viestintäministeriön korjausvelkaraha
1 160 000 €

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Väylävirasto

https://vayla.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke