Meren aarteet – kirja

TYÖN KUVAUS

Kirja on ensimmäinen Itämeren syvyyksiä kattavasti esittelevä tietoteos ja se valittiin WWF:n vuoden luontokirjaksi 2017. Kirjan tekoon osallistui toimittajien lisäksi 28 tutkijaa Suomen ympäristökeskuksesta, Metsähallitus Luontopalveluista, Geologian tutkimuskeskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta ja Åbo Akademi:sta. Kirjan ovat toimittaneet Markku Viitasalo, Kirsi Kostamo, Eeva-Liisa Hallanaro, Wilma Viljanmaa, Suvi Kiviluoto, Jan Ekebom ja Penina Blankett.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

Julkaistiin 2017

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS


PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Markku Viitasalo / Suomen ympäristökeskus