Mädätysjäännöksen ravinteiden jatkojalostus ja tuotteistus Emomyllyn biokaasulaitokselle (RavinneEmo)

TYÖN KUVAUS

Hankkeen tarkoituksena on tehdä kattava suunnitelma lantaa prosessoivan Emomylly Oy:n biokaasulaitoksen tehokkaammalle ravinteiden kierrätykselle. Tavoitteena on luoda yritykseen uutta liiketoimintaa ravinnetuotteiden myynnistä ja tuoda markkinoille luomukelpoinen, käyttäjien tarpeet huomioiva kierrätyslannoitevalmiste.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.1.2019 – 31.8.2020

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
116 000 € (MMM 76 400 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Kai Huovinen / Emomylly Oy