Maatilan biolannoitekierto (Maa-Bio)

TYÖN KUVAUS

Tavoitteena on toteuttaa energia- ja kustannustehokas prosessi lietelannan käsittelyyn ravinteiden korkean kierrätysasteen mahdollistamiseksi. Hankkeessa kehitetään myös ratkaisua orgaanisen kiintoaineen hyödyntämiseen maatilakohtaisesti.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2016 – 2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
494 800 € (MMM 247 400 € )

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Biometa Finland Oy
https://www.biometa.fi/maa—bio—hanke