Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen vesiensuojelun kannalta riskiherkimmille peltolohkoille Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueilla (KOTOMA)

TYÖN KUVAUS

KOTOMA-hankkeessa kehitettiin maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden tarkempaa kohdentamista paikkatietoa ja eroosioaineistoa hyödyntäen. Hankkeen lopputuloksena ensisijaisesti hallinnon käyttöön laadittiin koko valtakunnan kattava paikkatietoaineisto ja peltolohkojen eroosiosta kertova RUSLE2015 aineisto. Aineistoja voidaan hyödyntää esimerkiksi parhaiden suojavyöhykealueiden kartoittamiseen.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

11/2016 – 6/2018
Aineistot laajennettiin valtakunnallisiksi kesällä 2019.

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
175 000 € (YM 139 500 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Pekka Parkkila / Varsinais-Suomen ELY-keskus

https://www.ymparisto.fi/kotoma