Maatalouden sivutuotteiden ja vesistömassojen ravinteiden tuotteistus (MaVe-tuote)

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa kehitettiin jo toimivaksi osoitetun kuivamädätyslaitoksen luomukelpoisten lannoitevalmisteiden tuotteistamista sekä pilotoitiin vesistökasvimassojen käyttöä prosessissa, jolloin vesistöistä kerättävän biomassan ravinteita poistava vaikutus ja hyötykäyttö parantaa vesien tilaa. Etenkin fosforin kerääminen on kohtuullisen tehokasta, ja tutkituista vesikasveista järvikaisla oli ravinteiden ja biokaasun tuotannon kannalta soveltuvin kasvi. Maanparannusaineita kehitettiin edelleen saatujen käyttäjäkokemusten perusteella.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2018, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
62 100 € (YM 43 400 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Metener Oy

http://www.metener.fi/raki-2/