Maatalouden ravinteiden hyötykäyttö

TYÖN KUVAUS

Lietelannan käsittelylaitteiston kehittely, jotta lannan ravinteet saadaan sidottua kiintoaineeseen kasveille käyttökelpoiseen muotoon.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.3.2017 – 31.2.2018 I toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
216 000 € (MMM 129 600 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Wedex Finland Oy