Maatalouden orgaanisilla sivuvirroilla kasvua (MOSKU)

TYÖN KUVAUS

MOSKU-hankkeen tavoitteena on mm. päästä hyödyntämään entistä monipuolisempia maatalouden jakeita (hevosen ja broilerinlanta) sekä tehdä niistä uudenlaisia tuotteita.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

1.7.2017 – 31.12.2019, toteutettu

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, MMM
1 284 720 € (MMM 642 360 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Biolan Oy, Luke
https://www.luke.fi/projektit/mosku/