Maan puolustuskurssi – vaikuttamispaketti ravinteiden kierrätyksestä ja hiilen sitomisesta

TYÖN KUVAUS

Hankkeessa järjestetään kolme kurssipäivää eri kohderyhmille Qvidjan tilalla ja yksi aamiaistilaisuus EU-komissiossa. Kolmena päivänä järjestetyn kurssin tavoitteena oli perehdyttää kutsuvieraat maaperän hyvinvointiin, sekä maaperän tärkeyteen Itämeren suojelussa ja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Terve maaperä pidättää ravinteita tehokkaasti, minkä lisäksi se kykenee sitomaan ja varastoimaan hiiltä ilmakehästä.

AIKATAULU JA HANKKEEN VAIHE

2017-2018

RAHOITUSINSTRUMENTTI JA RAHOITUS

Raki-ohjelmarahoitus, YM
52 500 € (YM 38 500 €)

PÄÄTOTEUTTAJA JA YHTEYSTIEDOT

Elävä Itämeri -säätiö (Baltic sea Action Group)
https://www.bsag.fi/fi/toiminta/maanpuolustuskurssi/